BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą vykdant Vyriausybės pateiktų Seimo (pavasario, rudens) darbų programų įgyvendinimo 2023 metais pažangos stebėseną.

2 užduotis: Mažinti teikiamų Vyriausybės posėdžiams teisės aktų projektų intensyvumą, racionalizuojant teisėkūros proceso organizavimą.

3 užduotis: Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos veiklos procesų organizavimas, atliekant investuotojų ir sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimą.

4 užduotis: Vyriausybės kanceliarijos 2023 metų viešųjų pirkimų plano įgyvendinimo koordinavimas.

 

 

1 užduotis: Įgyvendinti pro-aktyvią Vyriausybės strateginę komunikaciją.

2 užduotis: Užtikrintas pasirengimas strateginių projektų įgyvendinimui ir jų įgyvendinimas.

3 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymą, stiprinant šalies reputaciją tikslinėse užsienio šalyse, integruojant šalies prekės ženklą Lithuania Co-create į tarpinstitucines šalies pristatymo užsienyje veiklas.

1 užduotis: Užtikrinti, kad pagal kuruojamą sritį būtų laiku Seimui pateikti teisės aktų projektai, kuriuos Vyriausybė pagal sąrašą pasiūlo įtraukti į Seimo sesijų darbų programą.

2 užduotis: Nustatytais terminais vertinti Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).

3 užduotis: Vykdyti proaktyvią stebėseną ir vadovybės informavimą, siekiant savalaikio įgyvendinamųjų teisės aktų – Vyriausybės nutarimų – projektų priėmimo.

4 užduotis: Didinti teisėkūros proceso ir teisės aktų kokybę.

5 užduotis: Sėkmingas Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų pertvarkos reformos II etapo įgyvendinimas ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pertvarka.

1 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2023 m. socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir sporto, kultūros  srityse įgyvendinimo stebėseną ir pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo laiku pateikimą.

2 užduotis: Užtikrinti, kad pagal kuruojamą sritį būtų laiku Seimui pateikti teisės aktų projektai, kuriuos Vyriausybė pagal sąrašą pasiūlo įtraukti į Seimo sesijų darbų programą.

3 užduotis: Vykdyti proaktyvią stebėseną ir vadovybės informavimą, siekiant savalaikio įgyvendinamųjų teisės aktų – Vyriausybės nutarimų – projektų priėmimo.

4 užduotis: Didinti teisėkūros proceso ir teisės aktų kokybę.

5 užduotis: Pagal priskirtas veiklos sritis dalyvauti:  

• rengiantis negalios nustatymo reformos įgyvendinimui ir sprendžiant neįgaliesiems aktualius klausimus; 

• sprendžiant su bandomojo pacientų pavėžėjimo modelio įgyvendinimu susijusius klausimus ir dalyvaujant priežiūros komitete;

• rengiant sprendimus dėl Ilgalaikės priežiūros modelio įgyvendinimo (MP portfelio projektas);

• privalomojo sveikatos draudimo taryboje (narė);

• teikiant išvadas ir pasiūlymus deryboms dėl kuruojamų ministerijų 2024–2026 m. valstybės biudžeto asignavimų, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano tikslinimo; teisės aktų projektų Seimo pavasario ir rudens sesijoms ir kitiems aktualiems strateginio planavimo dokumentų projektams;

• teikiant pasiūlymus dėl Vyriausybės kanceliarijos vykdomų veiklos procesų tobulinimo.

 

1 užduotis: Užtikrinti aukštą asmenų, besikreipiančių į LRVK, aptarnavimo lygį, įgyvendinant aptarnavimo srities kompetencijų stiprinimo veiklas LRVK darbuotojams

2 užduotis: Tinklaveikos pagalba stiprinti valstybės įstaigų reputaciją, įgyvendinant aptarnavimo srities gerosios patirties mainus

3 užduotis: Formuoti atviro valdymo principų taikymo praktiką viešajame sektoriuje, parengiant įtraukios teisėkūros ir atvirumo plėtros pažangos priemonės projektą ir stiprinant viešojo sektoriaus kompetencijas

4 užduotis: Užtikrinti atvirumo pokyčių strateginį koordinavimą, suburiant atvirumo pokyčių koordinavimo tinklą ir parengiant Atviros Vyriausybės veiksmų planą.

1 užduotis: Organizuoti  SITCEN vaizdo/garso/ telefonijos/TV  infostruktūros Įdiegimą

2 užduotis: Organizuoti NKVC tinklų ir NKVC darbuotojų KDV infostruktūros  įdiegimą, įslaptintų tinklų ir  KDV įrengimą ir įteisinimą

3 užduotis: Išanalizuoti užduočių valdymo ir  TAP  procesų bendrus sąlyčio taškus tobulinant Vyriausybės Posėdžio klausimų planavimą ir teisės aktų pateikimą ir kartu su VPOS sukurti vientisą kokybiškesnį užduočių terminų ir posėdžių planavimo procesą.

4 užduotis: Kibernetinį Saugumą užtikrinančių  priemonių diegimas / IS  pažeidžiamumų testavimas, nustatymas, šalinimas. Ugdyti LRVK darbuotojų kibernetinio saugumo raštingumą.

5 užduotis: Audituoti dokumentų valdymo veiklas, pasiruošti darbui DBSIS. Pateikti pastabas Seimo TAIS specifikacijai dėl teisėkūros procesų.

1 užduotis: Naujos DU sistemos sukūrimas, atsižvelgiant (įvertinant) į VTĮ ir DAĮ projektų nuostatas.

2 užduotis: Pasirengta ir įgyvendintos tinkamai VTĮ reformos nuostatos

3 užduotis: Saugesnių ir geresnių sąlygų užtikrinimas

4 užduotis: Sukurti funkcijų sisteminimo, peržiūros bei analizės  (darbuotojų pakeičiamumo) ir darbo krūvio sistemą.

1 užduotis: Įrengta saulės elektrinė Vyriausybės kanceliarijos valdomame turte.

2 užduotis: Įgyvendintas skyriaus pirkimų planas.

3 užduotis: Efektyvus ir racionalus skyriaus biudžeto panaudojimas.

4 užduotis: Atnaujintos skyriaus vidinės tvarkos ir aprašai, kurie patvirtinti iki 2020 m.

1 užduotis: Įgyvendinti Vyriausybės kanclerio įsakymu patvirtintą Vidaus audito metinį veiklos planą.

2 užduotis: Teikti Vyriausybės kanclerei rekomendacijas, ypatingai didelio reikšmingumo, dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.

3 užduotis: Teikti Vyriausybės kanceliarijos struktūriniams padaliniams konsultacijas dėl rizikingiausių struktūrinio padalinio veiklos sričių ir vidaus kontrolės tobulinimo.

4 užduotis: Atlikti nuolatinę pažangos stebėseną dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo.

1 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2023 m. kuruojamose srityse įgyvendinimo stebėseną ir pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo laiku pateikimą.

2 užduotis: Užtikrinti, kad pagal kuruojamą sritį būtų laiku Seimui pateikti teisės aktų projektai, kuriuos Vyriausybė pagal sąrašą pasiūlo įtraukti į Seimo sesijų darbų programą.

3 užduotis: Didinti teisėkūros proceso ir teisės aktų kokybę.

4 užduotis: Vykdyti proaktyvią stebėseną ir vadovybės informavimą, siekiant savalaikio įgyvendinamųjų teisės aktų – Vyriausybės nutarimų – projektų priėmimo.

5 užduotis: Koordinuoti institucinės sąrangos reformos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad institucinės sąrangos reformai įgyvendinti reikalingi teisės aktai Vyriausybei būtų pateikti laiku.

1 užduotis: Atnaujinti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodiką, integruojant duomenis grįsto teisėkūros reikalavimus, taip pat tuos pokyčius, kurie atlikti pakeitus Vyriausybės darbo reglamentą, taip pat dalykinio vertinimo pažymas.

2 užduotis: Atnaujinti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, siekiant jį aktualizuoti įvertinus jau nuveiktus darbus, taip pat tikslingumą tęsti kai kuriuos darbus dėl pasikeitusios situacijos ar vis dar dinamiškai besikeičiančios ir t.t.

3 užduotis: Proaktyviai valdyti strateginio valdymo sistemos įgyvendinimo rizikas, siekiant, kad dėl biurokratinių ar formalių reikalavimų ir procedūrų nebūtų stabdomas investicijų paleidimas, strateginių, politiškai reikšmingų darbų įgyvendinimas.

4 užduotis: Sudaryti visas prielaidas Vyriausybės kanceliarija nuo 2024 metų pradėti naudoti Nacionaliniame pažangos plane ir Viešojo valdymo plėtros programoje numatytas pažangos lėšas.

5 užduotis: Koordinuoti Strateginio valdymo grupės veiklą.

1 užduotis: Vykdyti proaktyvią stebėseną ir vadovybės informavimą, siekiant savalaikio įgyvendinamųjų teisės aktų – Vyriausybės nutarimų – projektų priėmimo.

2 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės posėdžiams / pasitarimams ir tarpinstituciniams pasitarimams teikiamos svarstyti medžiagos savalaikį ir kokybišką paruošimą

3 užduotis: Tinkamai ir laiku įforminti Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose priimtus teisės aktus (nutarimus, sprendimus, rezoliucijas).

1 užduotis: Kiekvieną ketvirtį pateikti Vyriausybės kancleriui viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaitą, pateikti neplaninių pirkimų sąrašą, pagrindžiant jų priežastis, prireikus organizuoti viešųjų pirkimų plano tikslinimą.

2 užduotis: Atliekant viešuosius pirkimus taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus.

3 užduotis: Inicijuoti skyriaus veiklos tobulinimą.

1 užduotis: Koordinuoti žmonių išteklių valdymo informacinės sistemos projekto komunikaciją, suburti komandą ir įtraukti susijusias institucijas į šios sistemos kūrimo darbus.  

2 užduotis: Koordinuoti projekto „Mokausi Lietuvoje“  komunikaciją ir suburti projekto komandą.

3 užduotis: Paruošti IT projektų valdymo technologinius standartus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-23