BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrė Balčytytė
          Ramunė Zaicevienė
          Edita Klimienė
  Vilmantas Vitkauskas
  Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, vadovaujantis Nacionaliniam krizių valdymo centrui
  ***** *****
 • Ministro Pirmininko biuras
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Skarelytė
  Rūta Šimkevičiūtė
  Gabija Kalvelytė-Silienė
  Dalija Medeišienė
  Dominyka Marija Navickaitė
 • Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Vaškelevičius
 • Nacionalinis krizių valdymo centras
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Buta
  Vyriausiasis patarėjas
  Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos kontaktiniai asmenys
 • Ekonomikos politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Liubauskaitė
  Saulius Gaigalas
  Arvydas Nevas
  Vaclovas Medišauskas
  Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė
  Ieva Bardauskienė
  Tautvydas Brazdžiūnas
  Vaidas Talačka
 • Viešojo valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Žilinskienė
  Artūras Norkevičius
  Aušra Balčiūnaitytė
  Diana Varnaitė
  Vilija Vervečkienė
  Asta Klapatauskienė
 • Socialinės politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Neciunskienė
  Daiva Buivydaitė-Garbštienė
  Nomeda Poderienė
  Aušra Gratulevičienė
  Aurelija Urbonienė
  Kristina Miliauskaitė
  Dalia Masaitienė
 • Valdysenos departamentas

  Departamento uždaviniai:

  • formuoti viešosios politikos tvarią valdyseną Vyriausybės lygiu ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
  • formuoti viešosios politikos tvarius valdysenos metodus ir būdus, įgalinančius stebėsenos, analizės ir koregavimo ciklus sisteminėse ir (ar) kompleksinėse srityse, duomenimis grįstus ir visuomenės poreikius atitinkančius sprendimus;
  • dalyvauti užtikrinant Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą ir jų kokybišką valdyseną;
  • atlikti  Vyriausybės kanceliarijos projektų valdymo funkcijas;
  • metodiškai vadovauti tvarios valdysenos klausimais, telkti valstybės institucijų ir įstaigų kompetencijas, kurti bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti jo veiklą.
  • formuoti, diegti ir koordinuoti gerąsias IT praktikas viešajame sektoriuje.

   

  Departamentas šias funkcijas:

  • rengia teisės aktų projektus viešosios politikos tvarios valdysenos ir projektų valdymo klausimais;
  • rengia ir viešina metodines priemones tvarios valdysenos ir projektų valdymo klausimais, siekiant kurti geresnius viešosios politikos sprendimus bei tobulinti viešąsias paslaugas, rekomendacijas ir konsultuoja dėl jų taikymo;
  • aktyviai skatina skirtingų suinteresuotų šalių ir (ar) piliečių įsitraukimą, sprendžiant viešosios politikos sisteminius ir (ar) kompleksinius klausimus inovatyviais, duomenimis grįstais ir į vartotoją orientuotais sprendimų paieškos metodais (t. y. stebėsenos, analitikos, koregavimo veiksmų ciklo bei projektų valdymo);
  • vykdo Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano stebėseną, koordinuodamas strateginio projektų portfelio įgyvendinimą;
  • inicijuoja strateginio projektų portfelio  ir Vyriausybės kanceliarijos projektų portfelių sudarymą;
  • organizuoja Vyriausybės sudarytos strateginio projektų portfelio komisijos posėdžius ir koordinuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;
  • vykdo strateginio projektų portfelio ir Vyriausybės kanceliarijos projektų portfelio įgyvendinimo stebėseną, analizuoja duomenis, rizikas, inicijuoja sprendimų priėmimą ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;
  • užtikrina projektinio valdymo duomenų kaupimui, tvarkymui, apdorojimui, sisteminimui ir saugojimui reikalingos informacinės sistemos veikimą ir prieinamumą;
  • prireikus vadovauja institucijų ar tarpinstituciniams projektams arba deleguoja asmenis į projektų valdymo grupes ar darbo grupes;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, siekiant įgalinti jas taikyti inovatyvius politikos formavimo metodus, prisideda prie valdysenai būtinųjų kompetencijų stiprinimo, inovatyvios viešosios politikos  formavimo, tvarios valdysenos praktikos sklaidos;
  • telkia valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines, projektinio valdymo, skaitmeninimo, robotizavimo ir kitas kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoja šio tinklo veiklą;
  • pagal kompetenciją įgyvendina priskirtus Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamus Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
  • vykdo pagal priskirtą veiklos sritį Vyriausybės kanceliarijos  įgyvendintų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuotų projektų tęstines veiklas, vystymą, stebėseną ir atsiskaitymą.
  • nustato sektorius / institucijas, kuriuose reikia taikyti gerąsias IT praktikas;
  • formuoja gerąsias IT praktikas, kuria sprendimus (priemones), kurių reikia gerosioms IT praktikoms, ir dalyvauja diegiant gerąsias IT praktikas viešajame sektoriuje;
  • vykdo gerųjų IT praktikų bandomuosius projektus;
  • koordinuoja gerųjų IT praktikų diegimą viešajame sektoriuje.

   

  Be nurodytų specialiųjų tik Departamento kompetencijai priskirtų funkcijų, Departamentas atlieka šias bendrąsias funkcijas:

  • pagal kompetenciją palaiko ryšius tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais ir teikia jiems informaciją;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos teisės aktų projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, taip pat rengiant atsakymus į juos;
  • pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • tvarko Departamento dokumentaciją;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus su Vyriausybės kanceliarijos ar Departamento funkcijomis susijusius Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų pavedimus.
  • Analitikos ir tvarios valdysenos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Saulė Gabrielė Petraitytė
   Karolis Vyčius
   Aleksandr Kasradze
   Marius Minsevičius

   Skyriaus uždaviniai:

   • formuoti viešosios politikos tvarią valdyseną Vyriausybės lygiu ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
   • formuoti viešosios politikos tvarius valdysenos metodus ir būdus, įgalinančius stebėsenos, analizės ir koregavimo ciklus sisteminėse ir (ar) kompleksinėse srityse, duomenimis grįstus ir visuomenės poreikius atitinkančius sprendimus;
   • metodiškai vadovauti tvarios valdysenos klausimais, telkti valstybės institucijų ir įstaigų kompetencijas, kurti bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti jo veiklą.

    

   Skyrius atlieka šias funkcijas:

   • rengia teisės aktų projektus viešosios politikos tvarios valdysenos klausimais;
   • rengia ir viešina metodines priemones tvarios valdysenos klausimais, siekiant kurti geresnius viešosios politikos sprendimus bei tobulinti viešąsias paslaugas, rekomendacijas ir konsultuoja dėl jų taikymo;
   • aktyviai skatina skirtingų suinteresuotų šalių ir (ar) piliečių įsitraukimą, sprendžiant viešosios politikos sisteminius ir (ar) kompleksinius klausimus inovatyviais, duomenimis grįstais ir į vartotoją orientuotais sprendimų paieškos metodais (t. y. stebėsenos, analitikos, koregavimo veiksmų ciklo);
   • telkia valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines,  skaitmeninimo, automatizacijos, robotizavimo ir kitas kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoja šio tinklo veiklą;
   • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, siekiant įgalinti jas taikyti inovatyvius politikos formavimo metodus, prisideda prie valdysenos būtinųjų kompetencijų stiprinimo, inovatyviosios viešosios politikos  formavimo, tvarios valdysenos praktikos sklaidos;
   • pagal kompetenciją įgyvendina priskirtus Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamus Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
   • vykdo pagal priskirtą veiklos sritį Vyriausybės kanceliarijos  įgyvendintų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuotų projektų tęstines veiklas, stebėseną ir atsiskaitymą.
  • Projektų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginija Gaidytė
   Rytis Burokas
   Rasa Girkantaitė
   Aistė Kotryna Remeikienė
   Asta Zubkevičė
   Lina Kriaučiūnaitė
   Elena Ščensnovičiūtė
   Agnė Ignatavičienė

   Skyriaus uždaviniai:

   • formuoti projektų valdymo politiką Vyriausybės lygiu ir užtikrinti veiksmingą jos įgyvendinimą;
   • aktyviai dalyvauti atliekant  projektų valdymo funkcijas;
   • dalyvauti užtikrinant Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, įgyvendinimo ir naudų stebėseną;
   • metodiškai vadovauti projektų valdymo klausimais, telkti valstybės institucijų ir įstaigų projektinio valdymo kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti tinklo veiklą.

    

   Skyrius atlieka šias funkcijas:

   • rengia teisės aktų projektus projektų valdymo klausimais, atsižvelgiant į gerąją projektų valdymo praktiką;
   • rengia ir viešina metodines projektų valdymo rekomendacijas, konsultuoja dėl jų taikymo;
   • vykdo Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano stebėseną, koordinuodamas strateginio projektų portfelio įgyvendinimą;
   • inicijuoja strateginio projektų portfelio  ir Vyriausybės kanceliarijos projektų portfelių sudarymą;
   • organizuoja Vyriausybės sudarytos strateginio projektų portfelio komisijos posėdžius ir koordinuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;
   • vykdo strateginio projektų portfelio ir Vyriausybės kanceliarijos projektų portfelio įgyvendinimo stebėseną, analizuoja duomenis, rizikas, inicijuoja sprendimų priėmimą ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;
   • užtikrina projektinio valdymo duomenų kaupimui, tvarkymui, apdorojimui, sisteminimui ir saugojimui reikalingos informacinės sistemos veikimą ir prieinamumą;
   • prireikus vadovauja institucijų ar tarpinstituciniams projektams arba deleguoja asmenis į projektų valdymo grupes ar darbo grupes;
   • telkia valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas projektinio valdymo, skaitmeninimo, robotizavimo ir kitas kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoja šio tinklo veiklą;
   • pagal kompetenciją įgyvendina priskirtus Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamus Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
   • vykdo pagal priskirtą veiklos sritį Vyriausybės kanceliarijos  įgyvendintų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuotų projektų tęstines veiklas, stebėseną ir atsiskaitymą;
   • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, siekiant stiprinti projektų valdymo kompetencijas ir skleisti gerąją projektų valdymo praktiką;
   • atlieka kitas Projektinio valdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, nustatytas funkcijas.

    

 • Strateginio valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Žaromskytė-Rastenė
  Nijolė Kundrotienė
  Jūratė Martinonienė
  Jurgita Lukaševičienė
  Aušrinė Armaitienė
  Modesta Kairytė
  Jurgita Vitė
 • Vyriausybės komunikacijos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Kudzmanienė
  • Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius
   El. p.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ronaldas Galinis
   Miglė Pavliukovičienė
   Vygantas Švoba
   Laura Jaruševičiūtė
   Monika Butyrinaitė
   Laima Penek
   Jonas Dvilinskas

   Svarbiausi skyriaus uždaviniai: 

   • operatyviai ir efektyviai informuoti visuomenę, žiniasklaidą apie Vyriausybės veiklą, vykdomą politiką, priimamus sprendimus, teikti Lietuvos spaudos, kitų žiniasklaidos priemonių skelbiamų naujienų apžvalgas Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, užtikrinti šios informacijos prieinamumą Vyriausybės kanceliarijos struktūriniams padaliniams;
   • organizuoti ir koordinuoti valstybės institucijų informavimo ir komunikacijos apie Vyriausybės veiklą veiksmus, užtikrinti jų įgyvendinimo stebėseną ir atskaitomybę; 
   • skatinti viešojo ir privataus sektorių, valstybės institucijų ir verslo, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos, kitų socialinių partnerių bendradarbiavimą informavimo ir komunikacijos apie Vyriausybės veiklą srityse.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • rengia ir teikia pranešimus spaudai bei kitą informaciją žiniasklaidai apie Vyriausybės, Ministro Pirmininko veiklą, vykdomą politiką, priimamus nutarimus, potvarkius, susitikimus, posėdžius, vizitus, darbotvarkes, kitus įvykius ir renginius, skelbia ją Vyriausybės interneto svetainėje;
   • teikia Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijos struktūriniams padaliniams apžvalgas pagal svarbiausius Lietuvos Respublikos ir užsienio naujienų agentūrų pranešimus apie šalies, regionų žiniasklaidoje skelbiamas politikos ir ūkio aktualijas;
   • organizuoja Ministro Pirmininko, ministrų, kitų Vyriausybės įstaigų vadovų spaudos konferencijas, pranešimus spaudai Vyriausybės rūmuose; 
   • filmuoja svarbesnes Ministro Pirmininko, ministrų, kitų Vyriausybės įstaigų vadovų Vyriausybės rūmuose vykstančias spaudos konferencijas, kitus renginius, rengia interviu, montuoja vaizdo siužetus. Vaizdo, garso ir fotomedžiagą pateikia visuomenės informavimo priemonėms, skelbia Vyriausybės interneto svetainėje; 
   • televizijos, radijo laidų įrašus pagal poreikį teikia Ministrui Pirmininkui, Ministro Pirmininko patarėjams, Vyriausybės kancleriui ir Vyriausybės kanceliarijos struktūriniams padaliniams;
   • analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos veiklą, teikia Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, Komunikacijos departamento (toliau – departamentas) direktoriui atitinkamus pasiūlymus; 
   • bendradarbiauja su ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų informacijos, ryšių su visuomene tarnybomis informuojant visuomenę, žiniasklaidą apie svarbiausius Vyriausybės darbus, priimamus aktualius sprendimus; 
   • akredituoja žiniasklaidos atstovus, informuojančius apie Vyriausybės veiklą, ir aprūpina juos informacine medžiaga;
   • teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl programinio biudžeto sudarymo, siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius ir funkcijas;
   • organizuoja informacinio biuro veiklą ir teikia bibliografinę bei panašaus pobūdžio informaciją Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams; 
   • koordinuoja Vyriausybės institucijų komunikaciją įgyvendinant bendrą ir kryptingą komunikaciją apie Vyriausybės veiklą;
   • teikia pasiūlymus dėl šalies institucijų veiklos, naudojamų lėšų ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo visuomenės informavimo ir komunikacijos apie Vyriausybės veiklą srityse;
   • dalyvauja kuriant ir tobulinant vientiso kiekybinio ir kokybinio rezultatų kriterijų matavimo sistemą, skirtą komunikacijos apie Vyriausybės veiklą veiksmams vertinti;
   • pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, verslo, nevyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaida, kitais socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti efektyvų visuomenės informavimą Vyriausybės veiklos temomis;
   • organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo ir komunikacijos projektus, susijusius su Vyriausybės veiklos viešinimu;
   • organizuoja visuomenės nuomonės apklausas apie Vyriausybės veiklos aktualijas ir atitinkamus Vyriausybės sprendimus, vykdo apklausų rezultatų analizę;
   • atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidos analizę, susijusią su Vyriausybės veikla, rengia periodines ataskaitas;
   • administruoja Vyriausybės puslapius socialiniuose tinkluose, užtikrina jų plėtrą; 
   • administruoja interneto svetaines www.lrv.lt, www.lietuva.lt, www.lietuva2030.lt; 
   • pagal kompetenciją bendrauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, siekiant užtikrinti efektyvų visuomenės informavimą Vyriausybės veiklos temomis;
   • pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES ir kitų šalių institucijomis informavimo ir komunikacijos srityje;
   • pagal kompetenciją dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant teisės aktus visuomenės informavimo, komunikacijos klausimais.
  • Strateginės komunikacijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gražina Kapkovičiūtė
   Jūratė Jazbutytė
   Vaiva Zemkauskaitė
   Andrius Geležauskas
   Barbora Karnienė
  • Atviros Vyriausybės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gitana Vaškelienė
   Vida Nagurnaitė
   Vaiva Bernotaitė
   Erika Kasiliūnaitė
   Ramunė Saveljevienė
   Kristina Juodonienė
   Elžbieta Jašinskaitė
   Ieva Kimontaitė

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • užtikrinti asmenų aptarnavimą Vyriausybės kanceliarijoje, jų prašymų, skundų ir pranešimų, adresuotų Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai, nagrinėjimą vieno langelio principu;
   • rūpintis atviros piliečiams Vyriausybės principų diegimu, socialinio dialogo su visuomene plėtra, pilietinės visuomenės dalyvavimu sprendimų priėmimo procese;
   • padėti Vyriausybės Peticijų komisijai atlikti savo funkcijas.

    

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, adresuotus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai, Vyriausybės Peticijų komisijai (nepripažintus peticijomis), arba perduoda juos nagrinėti pagal kompetenciją atitinkamoms valstybės institucijoms;
   • organizuoja Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo komitetų, Seimo narių ir Seimo kanceliarijos persiųstuose Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai asmenų prašymuose ir skunduose keliamų klausimų nagrinėjimą ir kontroliuoja, kaip jie sprendžiami;
   • atsako į asmenų paklausimus, pateiktus telefonu, elektroniniu paštu ir interneto svetainėje, ir teikia teisės aktų nustatytą informaciją apie Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanceliariją veiklą;
   • organizuoja Vyriausybės narių, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų vykdomą asmenų (gyventojų) priėmimą asmeniniais klausimais Vyriausybės priimamajame; 
   • informuoja Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitus Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus apie protesto akcijas prie Vyriausybės rūmų, akcijos dalyvių keliamus reikalavimus, prireikus organizuoja jų priėmimą Vyriausybės priimamajame;
   • užtikrina Vyriausybės kanceliarijos viešo konsultavimosi su visuomene ir savarankiškomis jos grupėmis svarbiausiais strateginiais ekonomikos vystymo ir visuomenės gyvenimo klausimais procesą;
   • organizuoja administracinių paslaugų teikimą, priima ir konsultuoja asmenis Vyriausybės priimamajame, prireikus organizuoja asmenų priėmimą išvykus į apskritis (regionus) ir savivaldybes;
   • aptarnauja Vyriausybės Peticijų komisiją;
   • analizuoja asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, atsiliepimus, pasiūlymus, rengia apžvalgas (informacijas), prireikus teikia Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, kitiems Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams pasiūlymus dėl spręstinų klausimų;
   • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldos institucijomis nagrinėjant ir sprendžiant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, vertinant ir įgyvendinant piliečių pateiktus pasiūlymus, atsiliepimus, siekiant tinkamai įdiegti administravimo praktiką;
   • teikia Vyriausybės ir savivaldos institucijoms metodinę paramą ir konsultacijas, įstatymo nustatytą tarnybinę pagalbą asmenų priėmimo, jų prašymų bei skundų nagrinėjimo ir juose išdėstytų problemų sprendimo klausimais;
   • dalyvauja rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones, metines Vyriausybės veiklos ataskaitas, Vyriausybės kanceliarijos strateginius veiklos planus;
   • dalyvauja (prireikus) Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose, Vyriausybės komitetų ir komisijų, Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio sudarytų darbo grupių posėdžiuose, asmenų prašymus ir skundus nagrinėjančių komisijų darbe, susitikimuose (pasitarimuose) su visuomenės grupių atstovais;
   • vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir Komunikacijos departamento direktoriaus pavedimus.
 • Teisės grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Deividas Kriaučiūnas
  Eglė Gasiūnaitė
  Aida Gritienė
  Audinga Galubickienė
  Daiva Gubistienė
  Eglė Izokaitytė
  Ieva Peciukonienė
  Indrė Marija Baranauskienė
  Tatjana Knyzienė
  Dalia Petkevičienė
  Dovilė Liumparaitė-Butrimienė
  Elena Ražanskienė
  Inga Jonelienė
  Ingrida Staniulienė
  Lilija Žvirblytė
  Giedrė Sušinskaitė
  Renata Adomaitytė-Šliogerienė

  Pagrindinis departamento uždavinys yra:

  • padėti Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas teisės aktų projektų vertinimo ir  teisės taikymo srityse.

  Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka atlieka Vyriausybei pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų projektų analizę (teisinę ekspertizę) dėl jų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, taip pat Europos Sąjungos teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams, teikia dėl jų motyvuotas išvadas;
  • pagal kompetenciją analizuoja ir atlieka Teisingumo ministerijos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateiktų Vyriausybei teisės aktų projektų dalykinį vertinimą ir jų atitiktį Vyriausybės darbo reglamento reikalavimams;
  • vertina, ar Vyriausybės kanceliarijos parengti ir nustatyta tvarka teikiami Vyriausybei teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus;
  • vertina, ar Ministro Pirmininko potvarkių projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus;
  • rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisėkūros ir teisinės sistemos reformos tobulinimo;
  • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Respublikos Prezidento dekretų, kitų teisės aktų, taip pat Seimo komitetų (komisijų) sprendimų, susijusių su rekomenduotais Vyriausybei spręsti klausimais, vykdymą;
  • pagal kompetenciją organizuoja Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko pavedimų, duotų ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms institucijoms, vykdymą;
  • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Respublikos Prezidento, Seimo vadovybės ir Seimo valdybos sprendimų, Seimo narių rašytinių klausimų, paklausimų, taip pat kitų asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų jiems parengimą;
  • teikia teisines konsultacijas Ministrui Pirmininkui, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo klausimais;
  • organizuoja ir koordinuoja atstovavimą Vyriausybei (valstybei) teismuose, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui pavedus atitinkamai atstovauja Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kanceliarijai teismuose;
  • vertina, ar Vyriausybės kanclerio įsakymų Vyriausybės kanceliarijos veiklos klausimais projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus;
  • analizuoja, vertina ir prireikus teikia pasiūlymus dėl teisinių klausimų, susijusių su Teisingumo ministrui priskirta valdymo sritimi;
  • vykdo kitus Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio pavedimus.
 • Vyriausybės posėdžių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Piotr Gerasimovič
  Jurgita Bžozovska
  Regina Kiselienė
  ***** Vertimų grupė
  Jolanta Grigienė
  Daumantas Gadeikis
  Vilma Butkevičienė
  ***** Redagavimo grupė
  Rasa Kunčinienė
  Birutė Simanavičienė
  Rūta Rinkevičiūtė
  Irena Jažinskienė
  • Dokumentų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Neringa Putramentienė
   Skyriaus vedėja
   Dalia Vaitkevičienė
   Dalia Čekatauskienė
   Rimutė Petružienė
   Danutė Dūdienė
   Liuda Liudvika Kiaunienė
   Daiva Vilbikienė
   Sigita Mazeliauskienė
   ***** IT grupė
   Vaidas Lakštauskas
   Povilas Ramoška
   Patarėjas
   Arūnas Puidokas
   Patarėjas
   Žilvinas Jonaitis
   Vilija Karalienė
   Sigitas Mickis

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • užtikrinti nepertraukiamą Vyriausybės kanceliarijos veiklą, plėtojant informacines technologijas ir sudarant tinkamas darbo sąlygas, formuoti Vyriausybės kanceliarijos informacinių technologijų strategiją;
   • kurti, palaikyti ir administruoti Vyriausybės kanceliarijos informacinę infrastruktūrą, informacines sistemas, lokalų kompiuterių tinklą, tarnybines stotis internete , vidines tarnybines stotis, darbo vietas ir elektroninį paštą;
   • atlikti naujausių kompiuterinių-komunikacinių technologijų, radiofikacinės ir ryšių įrangos analizę ir organizuoti kompiuterinės, programinės, radiofikacinės, ryšių ir kt. įrangos aprūpinimą Vyriausybės kanceliarijos darbo efektyvumui užtikrinti;
   • organizuoti įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Vyriausybės kanceliarija, administravimą, įgyvendinti laikmenų, kuriomis disponuoja Vyriausybės kanceliarija, administravimą ir kontrolę, užtikrinti įslaptintos informacijos automatizuotose informacinėse sistemose ir duomenų perdavimo tinkluose apsaugą;
   • organizuoti Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjų, Vyriausybės kanceliarijos gautų, siunčiamų, vidaus dokumentų ir Vyriausybės priimtų, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio išleistų teisės aktų tvarkymą, apskaitą ir valdymą;
   • tvarkyti Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjų, Vyriausybės kanceliarijos dokumentų ir įslaptintos informacijos archyvą;
   • užtikrinti Europos Sąjungos institucijų dokumentų gavimą, registravimą, kaupimą ir paskirstymą atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, priskirti juos užduotims vykdyti.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • administruoja ir prižiūri Vyriausybės kanceliarijos lokalų kompiuterių tinklą, atlieka jo techninį ir programinį aptarnavimą, tinklo vartotojų ir techninių išteklių paskirstymą ir priėjimo teisių kontrolę;
   • administruoja vietinio kompiuterių tinklo įrenginius, vykdo telefoninio ryšio sistemos priežiūrą;
   • atlieka nuolatinį sistemų būklės monitoringą ir užtikrina kompiuterinio tinklo saugumą;
   • užtikrina Europos Sąjungos ir nacionalinių dokumentų gavimą;
   • palaiko ir administruoja tarpinstitucinę Europos Sąjungos dokumentų valdymo ir Lietuvos pozicijų rengimo sistemą (LINESIS), DTS „Kontora“, Vyriausybės elektroninio pasirašymo sistemą (ELPAS) ir kitas Vyriausybės kanceliarijos informacines sistemas;
   • testuoja, instaliuoja, prižiūri ir aptarnauja Vyriausybės kanceliarijos kompiuterinę techninę įrangą, organizuoja jos remontą;
   • koordinuoja šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą, radiofikacinės ir ryšių įrangos instaliavimą Vyriausybės kanceliarijoje;
   • atlieka naujausių kompiuterinių-komunikacinių technologijų analizę, nustato suderinamumą su esamomis kompiuterinėmis technologijomis, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;
   • instaliuoja, prižiūri ir atnaujina sisteminę bei taikomąją programinę įrangą darbo vietose;
   • atlieka nesudėtingus programavimo darbus struktūrinių padalinių užsakymu;
   • nustato Ministro Pirmininko patarėjų ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų kompiuterinės technikos poreikį ir teikia pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijos vadovybei dėl įsigijimo ar atnaujinimo reikalingumo;
   • nustato vietinius darbo su kompiuterine ir programine įranga reikalavimus ir kontroliuoja jų laikymąsi;
   • metodiškai vadovauja struktūrinių padalinių darbui, susijusiam su personalinių kompiuterių ir programinės įrangos naudojimu;
   • tvarko Vyriausybės kanceliarijos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos licencijų apskaitą;
   • konsultuoja Ministro Pirmininko patarėjus ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojus kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
   • įsisavina naujausias informacines technologijas Vyriausybės kanceliarijos informacinių sistemų darbo efektyvumui gerinti;
   • organizuoja ir prižiūri informacijos skelbimą Vyriausybės interneto svetainėje ir vidinėje Vyriausybės kanceliarijos svetainėje. Atsako už tai, kad informacija, nurodyta Vyriausybės kanceliarijos reglamente, būtų pasiekiama ir paskelbiama laiku ;
   • organizuoja ir užtikrina įslaptintos informacijos automatizuotose informacinėse sistemose ir duomenų perdavimo tinkluose apsaugą;
   • užtikrina tinkamą Europos Sąjungos institucijų dokumentų, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjų, Vyriausybės kanceliarijos gautų, siunčiamų dokumentų ir Vyriausybės priimtų, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio išleistų teisės aktų tvarkymą, rengia ir tobulina apskaitos ir tvarkymo procedūras;
   • registruoja gautus Europos Sąjungos institucijų dokumentus, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjų, Vyriausybės kanceliarijos gautus, siunčiamus dokumentus ir tvarko jų apskaitą;
   • paskirsto gautus dokumentus Vyriausybės kanceliarijos padaliniams ir išsiunčia parengtus dokumentus, gautus iš Europos Sąjungos institucijų ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir organizacijoms, rengia ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie gautus ir išsiųstus dokumentus;
   • administruoja Vyriausybės kanceliarijos įslaptintą informaciją, atlieka NATO ir Europos Sąjungos įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas, tvarko įslaptintų dokumentų archyvą, priima, skirsto ir perduoda įslaptintą informaciją nacionaliniais ir tarptautinių organizacijų automatizuoto duomenų apdorojimo tinklais;
   • atlieka Vyriausybės kanceliarijos specialiosios ekspertų komisijos sekretoriato funkcijas;
   • šplatina Vyriausybės priimtus ir „Valstybės žiniose“ paskelbtus teisės aktus juose minimoms suinteresuotoms ministerijoms, valstybės institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims ir išsaugo juos FTP serveryje;
   • rengia Vyriausybės kanceliarijos dokumentacijos planą, koordinuoja jo taikymą Vyriausybės kanceliarijos padaliniuose sudarant laikino, ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, atlieka Vyriausybės kanceliarijos dokumentų ekspertų komisijos sekretoriato funkcijas;
   • administruoja Vyriausybės nutarimų, sprendimų, rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių originalų ir jų rengimo dokumentų, Vyriausybės posėdžių bei pasitarimų protokolų ir Vyriausybės kanceliarijos dokumentų archyvą;
   • organizuoja Vyriausybės kanclerio pavaduotojų ir departamentų direktorių dienotvarkių rengimą ir seka, kaip jos vykdomos; užtikrina gautų dokumentų perdavimą Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams, departamentų direktoriams ir Vyriausybės kanceliarijos padaliniams;
   • ruošia (riša) Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių dokumentus saugoti archyve;
   • spausdina Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus, išvadas dėl jų ar papildomus dokumentus, susijusius su Vyriausybei pateiktais teisės aktų projektais, kai gauna informacinius pranešimus iš Seimo Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) apie pateiktus dokumentus;
   • tvarko Vyriausybės kanceliarijos antspaudų ir spaudų apskaitą;
   • rengia ir tobulina Vyriausybės kanceliarijos įslaptintos informacijos apsaugos, dokumentų ir informacinių technologijų valdymo procedūras, stebi, kaip tai įgyvendinama, teikia pasiūlymus dėl šios srities įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo;
   • dokumentų tvarkymo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, Vyriausybės kanceliarijos padaliniais, teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo klausimais, tvirtina dokumentų, jų nuorašų ir išrašų tikrumą;
   • registruoja, kaupia ir paskirsto Europos Sąjungos institucijų dokumentus atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, priskiria juos užduotims vykdyti;
   • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
   • dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje; 
   • tvarko skyriaus raštvedybą, kontroliuoja, kaip vykdomi skyriaus pavedimai;
   • planuoja investicinių lėšų, susijusių su informacinių technologijų plėtra, ir lėšų turtui įsigyti poreikį Vyriausybės kanceliarijoje;
   • vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Administracinio departamento (toliau – departamentas) direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus ir nurodymus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
  • Turto valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Marius Krutkis
   Vytautas Krištopaitis
   Rasa Šuminskienė
   Laima Bubnelytė
   Kęstutis Verseckas
   Tomas Tomašiūnas
   Tomas Garalis
   Vairuotojas
   Ramunėlė Drūlienė
   Specialistė

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • užtikrinti Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tinkamas darbo sąlygas jų funkcijoms atlikti;
   • užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo, materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamą panaudojimą ir jo apsaugą; užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomų pastatų, atskirų patalpų ir teritorijų tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą; 
   • užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Vyriausybės kanceliarija, fizinę apsaugą, įslaptintų sandorių sudarymą ir vykdymą; užtikrinti Vyriausybės pastato ir teritorijos apsaugą nuo neteisėtų veiksmų.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • ūkiškai aptarnauja Ministro Pirmininko patarėjų ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų organizuojamus Vyriausybės, jos komitetų, komisijų, ministerijų atstovų, darbo grupių posėdžius ir pasitarimus, spaudos konferencijas; tinkamai parengia posėdžių sales ir kitas patalpas, kuriose vyksta renginiai; 
   • ūkiškai aptarnauja Vyriausybės pastate rengiamus užsienio valstybių delegacijų, oficialių asmenų, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovų priėmimus, taip pat vyriausybinius renginius, vykstančius ne Vyriausybės pastate;
   • skirsto valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo kabinetus;
   • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, aprūpinimą transporto priemonėmis važiuoti tarnybos reikalais; 
   • planuoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir organizuoja jų įgyvendinimą;
   • eksploatuoja ir prižiūri Vyriausybės pastatą, palaiko tvarką ir švarą pastatui priskirtoje teritorijoje, sprendžia kito Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto eksploatavimo ir priežiūros klausimus; organizuoja pastatų, patalpų ir inžinerinių sistemų remonto ir rekonstrukcijų darbus;
   • perka statybines medžiagas ir atlieka patalpų ir inžinerinių sistemų smulkų remontą;
   • kartu su Buhalterinės apskaitos skyriumi vykdo Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo, materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, organizuoja jo apsaugą;
   • planuoja investicijų ir lėšų poreikį Vyriausybės kanceliarijos ūkinėms reikmėms ir kontroliuoja, kaip jos naudojamos;
   • analizuoja, kaip naudojamas Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, teikia pasiūlymus Vyriausybės kancleriui šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais; 
   • organizuoja darbo kabinetų, posėdžių salių ir kitų patalpų aprūpinimą baldais ir ūkiniu inventoriumi; 
   • pagal skyriaus kompetenciją rengia Vyriausybės kanceliarijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, sutarčių projektus, kitus viešųjų pirkimų dokumentus, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą;
   • organizuoja įslaptintų sandorių sudarymą ir vykdymą, įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Vyriausybės kanceliarija, fizinę apsaugą ir Vyriausybės pastato bei teritorijos apsaugą nuo neteisėtų veiksmų, prižiūri ir atnaujina tam skirtą įrangą; 
   • sprendžia Vyriausybės pastato priešgaisrinės saugos klausimus, organizuoja priemonių priešgaisrinei saugai gerinti vykdymą;
   • organizuoja radiacinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
   • rengia Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės kanclerio įsakymų ir kitų teisės aktų bei kitų dokumentų projektus ir pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijos vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais;
   • dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
   • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
   • tvarko skyriaus raštvedybą; 
   • sudaro ir tvirtina transporto priemonių, turinčių teisę įvažiuoti į Vyriausybės pastato kiemą, sąrašą; išduoda leidimus transporto priemonėms įvažiuoti į Vyriausybės pastato kiemą ir atvežti ar išvežti turtą ar krovinius; išduoda leidimus įnešti ar išnešti turtą iš Vyriausybės pastato ar jo teritorijos ir registruoja šiuos leidimus atitinkamame žurnale;
   • organizuoja automobilių statymą prie Vyriausybės pastato ir jo kieme;
   • vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Administracinio departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus ir nurodymus.
  • Viešųjų pirkimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Runovič
   Vilma Miliauskienė
   Vytautas Dzikaras

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • užtikrinti, kad Vyriausybės kanceliarijos vykdomos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros atitiktų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
   • organizuoti Vyriausybės kanceliarijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
   • siekti, kad viešiesiems pirkimams skirtos lėšos būtų naudojamos taupiai ir racionaliai;
   • organizuoti aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis ir Ministro Pirmininko reprezentacijai skirtais suvenyrais;
   • organizuoti Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir valstybės tarnautojų rengiamų oficialių priėmimų, susitikimų, pasitarimų, posėdžių, konferencijų aprūpinimą gaiviaisiais gėrimais ar protokole numatytomis vaišėmis ir juos aptarnauti.

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • koordinuoja ir organizuoja Vyriausybės kanceliarijos viešuosius pirkimus;
   • pagal Vyriausybės kanceliarijos pirkimo organizatorių pateiktus biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašus rengia planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų plano projektą ir teikia jį tvirtinti Vyriausybės kancleriui; 
   • vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, apskaičiuoja planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų vertes;
   • Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje ir Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
   • gavęs pirkimo iniciatoriaus parengtas pirkimo specifikacijas ir kitą reikalingą informaciją, vadovaudamasis viešųjų pirkimų planu, rengia pirkimo dokumentus;
   • teisės aktų nustatyta tvarka teikia skelbimus, pranešimus, ataskaitas apie Vyriausybės kanceliarijos vykdomus viešuosius pirkimus;
   • vykdo susirašinėjimą su tiekėjais ir teisės aktų nustatyta tvarka juos informuoja apie viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus, kviečia laimėtojus sudaryti sutartis; 
   • kartu su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais nagrinėja ir rengia atsakymus į pirkimo dalyvių pateiktas pretenzijas, taip pat kitus viešųjų pirkimų ginčų procesui reikalingus dokumentus ir dalyvauja šių ginčų teismo procesuose;
   • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ar vizuoja pirkimo iniciatoriaus parengtą sutarties su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju projektą, kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymą;
   • pagal skyriaus kompetenciją rengia viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;
   • teikia Vyriausybės kancleriui pasiūlymus ir išvadas dėl Vyriausybės kanceliarijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų;
   • atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas;
   • vykdo pirkimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu;
   • teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
   • dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje;
   • užtikrina aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis, Ministro Pirmininko reprezentacijai skirtais suvenyrais, sveikinimo tekstų, sveikinimo adresų pagal pateiktus tekstus spausdinimą;
   • organizuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir valstybės tarnautojų rengiamų oficialių priėmimų, susitikimų, pasitarimų, posėdžių, konferencijų ir pan. aprūpinimą gaiviaisiais gėrimais ar protokole numatytomis vaišėmis ir juos aptarnauja; 
   • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijos vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais;
   • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
   • tvarko skyriaus raštvedybą;
   • vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus ir nurodymus.
  • Personalo valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Renata Sadzevičiūtė-Vilkelė
   Audronė Bulikienė
   Daiva Kecorytė
   Agne Egertė
   Gintarė Grigonė

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • padėti Ministro Pirmininko kancleriui formuoti personalo valdymo politiką; 
   • padėti Ministro Pirmininko kancleriui valdyti personalą;
   • organizuoti Ministro Pirmininko tarnyboje žmoniškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Ministro Pirmininko tarnybos organizacinę kultūrą.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • atsižvelgdamas į Ministro Pirmininko tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Ministro Pirmininko kancleriui siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir tinkamo panaudojimo;
   • kartu su kitais Ministro Pirmininko tarnybos padaliniais atlieka Ministro Pirmininko tarnybos padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia Ministro Pirmininko kancleriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
   • atlieka Ministro Pirmininko tarnybos personalo sudėties analizę;
   • padeda Ministro Pirmininko tarnybos personalui įgyvendinti teisę į karjerą Ministro Pirmininko tarnyboje;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui formuoti personalą;
   • padeda Ministro Pirmininko tarnybos padalinių vadovams vykdyti personalo integravimą Ministro Pirmininko tarnyboje;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui formuoti Ministro Pirmininko tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Ministro Pirmininko tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmoniškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
   • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ministro Pirmininko tarnybos vidaus tvarką ir padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
   • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
   • pagal kompetenciją kartu su kitais Ministro Pirmininko tarnybos padaliniais kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, teikia Ministro Pirmininko kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Ministro Pirmininko tarnyboje gerinimo;
   • rengia Ministro Pirmininko tarnybos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Ministro Pirmininko tarnybos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   • organizuoja Ministro Pirmininko tarnybos tarnautojų / darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
   • padeda Ministro Pirmininko kanclerio sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
   • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
   • Ministro Pirmininko kanclerio pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimu dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
   • organizuoja Ministro Pirmininko tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   • organizuoja atostogų suteikimą Ministro Pirmininko tarnybos personalui, ministrams, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
   • padeda įgyvendinti Ministro Pirmininko tarnybos socialines ir kitas garantijas;
   • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Ministro Pirmininko tarnybos personalo, ministrų, Vyriausybės paskirtų asmenų asmens bylas;
   • pagal kompetenciją padeda Ministro Pirmininko kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   • pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;
   • pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko kanclerio, Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojų, Administravimo valdybos direktoriaus pavedimus.
 • Vidaus audito tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Stalygienė
  Aistė Konarskienė

  Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

  • tikrinti ir vertinti, ar Vyriausybės kanceliarijoje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema pakankama ir veiksminga, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  • teikti Vyriausybės kancleriui nešališką ir objektyvią informaciją, išvadas ir rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Vyriausybės kanceliarijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • tikrina ir vertina Vyriausybės kanceliarijos ir jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
  • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo racionalumą, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.) ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 
  • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos ir užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  • turto apskaitą ir jo apsaugą;
  • informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą, informacinių sistemų projektus;
  • atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomus patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
  • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus ir tobulinti Vyriausybės kanceliarijos ir jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą bei vidaus kontrolę;
  • analizuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklos trūkumus, dėl kurių Vyriausybės kanceliarijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Vyriausybės kancleriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
  • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 
  • vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
  • rengia skyriaus veiklos ataskaitą;
  • organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą į archyvą;
  • atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Vyriausybės kanclerio nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
  • Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su Vyriausybės kanceliarijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
 • URM VDPD Ministro Pirmininko protokolo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Mikuckaitė
  Vedėja
  Aurimas Šimkus
  Antrasis sekretorius
  Ieva Zinovičiūtė
  Atašė
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-11