Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
studijų kryptis – vadyba;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

            
Analizuoja, sistemina Vyriausybės kanclerio pavaduotojo gaunamą korespondenciją ir dokumentus iš valstybės, užsienio šalių institucijų, organizacijų ir Vyriausybės kanceliarijos padalinių.
Organizuoja svečių priėmimą, kviečia rengiamų pasitarimų pas Vyriausybės kanclerio pavaduotoją dalyvius, kontroliuoja, kad susitikimams ir posėdžiams reikalinga medžiaga būtų pateikta laiku.
Perduoda Vyriausybės kanclerio pavaduotojo pavedimus ir užduotis Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, kontroliuoja, kaip jie vykdomi.
Prisideda organizuojant Vyriausybės kanclerio pavaduotojo tarnybines komandiruotes, prireikus parengia komandiruotės dokumentus, užsako viešbučius, kelionės bilietus, vizas į užsienį ir kt., rūpinasi reprezentacinėmis dovanomis, sveikinimais, kanceliarinėmis prekėmis, technika bei darbo vieta.
Priima per pašto dėžutę [email protected] gautus dokumentus, juos rūšiuoja, perduoda Vyriausybės kanclerio pavaduotojui ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, atitinkamus dokumentus perduoda registruoti.
Pavaduoja vyriausiąjį specialistą atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.