Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: