Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 


*Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“