Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: