Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: