BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vyriausybės kanceliarijos veiklos tikslas ir funkcijos

 1. Vyriausybės kanceliarijos veiklos tikslas – padėti atlikti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas.
 2. Vyriausybės kanceliarija, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
 • vertina Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktus teisės aktų projektus;
 • organizuoja reikalingos Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui informacijos rengimą, teikia paskirtiems ministrams (jų prašymu) medžiagą, kurios reikia Vyriausybės programai parengti;
 • organizuoja ir padeda Vyriausybei koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant šias nuostatas,  koordinuoja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano rengimą ir užtikrina šio plano įgyvendinimo pažangos stebėseną, rengia metinės Vyriausybės veiklos ataskaitos projektą;
 • dalyvauja inicijuojant Vyriausybės programoje numatytas reformas ir teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui pasiūlymus bei išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;
 • analizuoja aktualiausius procesus šalyje, jų įtaką šalies raidai ir teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja rengiant Valstybės pažangos strategiją, Nacionalinį pažangos planą, analizuoja jų įgyvendinimą ir teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja tobulinant strateginį valdymą; vertina Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų parengtus ir Vyriausybei svarstyti pateiktus planavimo dokumentų projektus, prireikus kitus planavimo dokumentų projektus;
 • dalyvauja tobulinant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemą, nustatant prioritetines teisėkūros iniciatyvas;
 • Ministro Pirmininko pavedimu rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • atlieka Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme nustatytas Nacionalinio krizių valdymo centro funkcijas;
 • dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos politiką;
 • analizuoja aktualiausius Europos Sąjungoje ir Lietuvoje vykstančius Europos Sąjungos politikos ir jos įgyvendinimo procesus, jų poveikį, atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, pasirengimą pirmininkauti ir pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, teikia atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose svarstomais klausimais;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje strateginius prioritetus, metinę Vyriausybės Europos Sąjungos politikos programą;
 • dalyvauja atliekant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos naudojimo stebėseną;
 • padeda Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui prižiūrėti ir koordinuoti Vyriausybės atstovų veiklą;
 • organizuoja Vyriausybės teisėkūros plano – planuojamų parengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimų ir Vyriausybės nutarimų, kurių reikia Vyriausybės programos nuostatoms, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms ir kitiems Vyriausybės įsipareigojimams įgyvendinti, projektų sąrašo rengimą, organizuoja Vyriausybės pasiūlymų dėl Seimo atitinkamos sesijos darbų programos projektų rengimą;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atstovavimą Vyriausybei teismuose;
 • padeda rengti oficialių svečių vizitus Lietuvos Respublikoje;
 • organizuoja ir techniškai aptarnauja Vyriausybės posėdžius, Vyriausybės pasitarimus ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus;
 • tvarko iš Ministro Pirmininko, ministrų, savivaldybių tarybų ir kitų subjektų, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, gautų Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų apskaitą, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetuose ir Vyriausybės posėdžiuose;
 • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės posėdžiuose priimtų Vyriausybės nutarimų ir Vyriausybės pasitarimuose priimtų Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, taip pat Ministro Pirmininko potvarkių įforminimą ir paskelbimą;
 • organizuoja Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių ir jų projektų vertimą, juos verčia ir tvirtina šio vertimo autentiškumą;
 • organizuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Vyriausybės kanceliarijos gautų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
 • organizuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio priimtų teisės aktų tvarkymą ir apskaitą, saugo pasirašytus Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės rezoliucijas ir Ministro Pirmininko potvarkius, taip pat Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų protokolus, kitą archyvinę medžiagą;
 • tvarko Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, kontroliuoja ir apibendrina jų vykdymą, teikia informaciją apie pavedimus ir jų vykdymą atitinkamoms ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, kitoms institucijoms ir Vyriausybės kancleriui;
 • ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Ministro Pirmininko visuomeninius konsultantus, Vyriausybės komitetus, Vyriausybės Peticijų komisiją, taip pat Vyriausybės darbo reglamento nustatytais atvejais – Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes;
 • aptarnauja asmenis, kurie kreipiasi į Vyriausybę, Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanceliariją, organizuoja jų priėmimą pas ministrus, nustatyta tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamus klausimus, reguliariai informuoja apie juos Ministrą Pirmininką ir Vyriausybės kanclerį, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šiuos klausimus, taip pat nagrinėja ir atsako į paklausimus, pateiktus interneto portalo „Mano vyriausybė“ svetainėje „E. pilietis“ (http://epilietis.lrv.lt/);
 • organizuoja ir koordinuoja visuomenės informavimą apie Vyriausybės veiklą;
 • Vyriausybės pavedimu įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko, biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas, atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-14